Diabetes (suikerziekte)

Extra aandacht voor suikerziekte(zorgprogramma diabetes)

Wij hebben voor mensen met suikerziekte een speciaal programma gemaakt. In dit zorgprogramma werken we met u samen om uw suikerziekte goed te behandelen. Dit doen we door uit te leggen wat suikerziekte is en door u advies te geven over medicijnen, gezond eten, voldoende bewegen en niet roken.

Wij letten heel goed op uw bloedsuikers. Het is belangrijk dat deze niet te hoog zijn. Door u een paar keer per jaar te zien kunnen we er snel achterkomen als het niet goed gaat en u op tijd behandelen.
Met deze extra zorg voor mensen met suikerziekte willen we bereiken dat in onze praktijk bij mensen met suikerziekte:

 • er bij de bloeddruk, de suiker en het cholesterol zo min mogelijk problemen optreden;
 • dat u goed begrijpt wat suikerziekte is en wat u er zelf aan kan doen;
 • u niet te veellast van de suikerziekte heeft in het dagelijks leven.

Driemaandelijkse controles

Als u suikerziekte heeft wordt u gevraagd elke drie maanden een afspraak te maken met Mia Roosloot, onze praktijkondersteuner. Zij vraagt hoe het met u gaat, wat u eet of u voldoende beweegt en hoe het gaat met de medicijnen. Ook weegt ze u en meet uw bloeddruk. Voor mensen met suikerziekte is het belangrijk dat ze gezond eten, voldoende bewegen en niet roken, . Daarom vraagt Mia hiernaar. Ook kijkt zij na of uw medicijnen veranderd moeten worden. Dat overlegt ze altijd met uw huisarts.

Jaarlijkse controle

Een keer per jaar komt u bij de huisarts voor controle van de suiker. Wij vragen u daarvoor te komen in de maand waarin u bent geboren. U krijgt daarover een brief . Mensen noemen de jaarcontrole ook wel de grote controle . Voor deze controle moet u nuchter bloed laten prikken bij het lab,Saltro. Een keer in de 2 jaar moet u een foto laten maken van uw ogen, ook bij Saltro.. Als u voor jaarcontrole komt gaat u eerst naar de doktersassistente. Zij weegt u en meet de bloeddruk. Daarna gaat u naar uw huisarts. Deze stelt u een heleboel vragen en onderzoekt uw voeten. Ook vertelt ze de uitslagen van het bloed. Samen met u bespreekt ze hoe het verder gaat. Bijvoorbeeld wat u zelf nog kan doen of dat de medicijnen veranderd moeten worden.

Wij werken ook samen met:
De dietiste.

Vaak is er meer nodig om te weten hoe u het beste kan eten als u suikerziekte heeft. Dan vragen we u om naar de dietist te gaan. Zij heeft heel veel verstand van voeding.

De podotherapeute.

Sommige mensen met suikerziekte hebben problemen met hun voeten. Het bloedt stroomt niet goed door. Er is te veel eelt of u voelt minder. Dan is het nodig dat u naar de podotherapeut gaat.. Zij houdt uw voeten goed in de gaten. Soms krijgt u zooltjes of hulpstukjes.. Voor de verzorging van uw nagels werkt zij samen met de pedicure.

De fysiotherapeut.

Soms is het nodig dat u meer gaat bewegen. Als u dat zelf niet lukt, kan de fysiotherapeut u helpen. Bijvoorbeeld omdat u problemen hebt met het hart of de longen of dat u niet goed kan bewegen. Als u verzekerd bent voor de fysiotherapeut, kunnen wij een verwijzing geven. U leert dan hoe u het beste kan bewegen en hoe u dat zelf kan blijven doen.

De specialist.

Als uw huisarts vragen heeft over de behandeling van uw suiker, kan zij overleggen met een specialist die veel verstand heeft van suiker. De specialist geeft de huisarts advies. U hoeft dan zelf niet naar het ziekenhuis.

Heeft u vragen over ons zorgprogramma voor suikerziekte? Neem contact op met Marjo van Dorp.

Gespannen, somber of...

Je zit niet zo lekker in je vel

Loopt U vast in uw gedachten en krijgt u een aantal zaken in het leven niet goed op de plek. Uw huisarts kan u dan een afspraak aanbieden bij de POHGGZ (praktijkondersteuner geestelijke gezondheidszorg).

Wat kunnen wij voor u doen?

Loopt u op psychisch, maatschappelijk en/of financieel vlak vast (in uw huwelijk, met uw kinderen, in uw werk of juist omdat u geen werk heeft)? Dan kan het helpen om daar met iemand over te praten. Samen gaan we op zoek naar manieren waardoor u zich weer beter gaat voelen. Zo nodig verwijzen we u door. Naast gesprekken is het ook mogelijk om een ondersteunend programma via internet te volgen of deel te nemen aan een groepscursus of groepstherapie, bijvoorbeeld op het gebied van omgaan met stress. Informeer voor het actuele aanbod bij uw huisarts. Via het beeldscherm in de wachtkamer wordt ook veel informatie met u gedeeld.

We werken samen met andere zorgaanbieders of hulpverleners in de wijk. Samen met het buurtteam, de fysiotherapeut en de thuiszorg (wijkverpleging) bieden wij gezamenlijk ontwikkelde programma’s aan.

Ruth Lenstra & Willemien Aussems

Hart en vaatziekten

Patiënten met een hoge bloeddruk, hart- en vaatziekten of een verhoogd cholesterol gehalte kunnen voor behandeling, advies en uitleg terecht op het spreekuur van de speciaal opgeleide doktersassistente en praktijkverpleegkundige. In dit spreekuur stellen wij samen met u een risicoprofiel op. Dit doen we door jaarlijks een aantal waarden te controleren zoals: suiker, nierfunctie, cholesterol en urineonderzoek. Aan de hand van deze waarden stellen we samen met u een behandelplan op om de risicofactoren te verlagen. Dit kan door middel van leefstijladviezen en/of medicijnen. Controle vindt ieder kwartaal plaats.

Het aanpakken van uw risicofactoren vermindert uw risico op hart- en vaatziekten en de kans om hieraan te overlijden.

Uw huisarts verwijst u door als u in aanmerking komt voor dit zorgprogramma. Het is ook mogelijk dat de praktijkverpleegkundige u schriftelijk uitnodigt om op het spreekuur te komen.

Longziekten (COPD)

Wat is COPD?

COPD is een blijvende (chronische) longziekte. De luchtwegen zijn blijvend vernauwd. Daardoor werken de longen steeds minder goed. U krijgt vaak last van hoesten, benauwdheid en slijm in de luchtwegen. Met de jaren wordt het moeilijker om genoeg lucht te krijgen. Een stukje wandelen kost dan steeds meer moeite.

COPD komt door een blijvende ontsteking van de luchtwegen. Rook of prikkelende stoffen in de ingeademde lucht veroorzaken die ontsteking. Wanneer u jarenlang rookt of schadelijke stoffen inademt op uw werk, raken uw luchtwegen steeds meer beschadigd. De schade is onherstelbaar.

Als patiënt met COPD wordt u binnen het gezondheidscentrum door een team begeleid. De huisarts stelt de diagnose COPD en verwijst u door naar de praktijkverpleegkundige. Zij laat u blazen om de longfunctie (spirometrie) te bepalen. Ook vraagt zij of u beperkingen heeft door uw longklachten. De praktijkverpleegkundige geeft uitleg over de ziekte, over het gebruik van eventuele medicatie en geeft leefstijladviezen.

Leefstijladviezen zijn adviezen voor een gezonde manier van leven:

 • Stoppen met roken
 • Voldoende bewegen
 • Gezonde voeding, gezond gewicht

Met u wordt besproken wat u wilt bereiken, hoe u dit gaat aanpakken en welke ondersteuning u nodig heeft. Belangrijk is dat u zo min mogelijk klachten en beperkingen van de COPD heeft.

Uzelf vervult een sleutelrol bij de een gezonde manier van leven. In onze wijk zijn diverse mogelijkheden om te sporten of te bewegen. U kunt ondersteuning krijgen om gezond te leven bij:

 • de fysiotherapeut voor het verbeteren van uw conditie en het sterker maken van de ademhalingsspieren.
 • de diëtist voor uw gewicht
 • de apotheek over het gebruik en inhaleren van eventuele medicatie
 • de praktijkverpleegkundige voor het stoppen met roken
 • de praktijkondersteuner GGZ voor hulp bij sociale of emotionele problemen door COPD.

De praktijkverpleegkundige zal u op verzoek doorverwijzen naar een van de leden van het team.
Voor de controle kunt u gebruik maken van het COPD spreekuur. Voor de ene patiënt is één controle per jaar voldoende, andere patiënten zijn gebaat bij meerdere controles per jaar. Ook wordt u jaarlijks uitgenodigd voor de griepvaccinatie.

Binnen het zorgprogramma COPD werken de huisarts, praktijkondersteuner, fysiotherapeute, diëtist, en apotheek samen. Voor meer informatie over het zorgprogramma COPD kunt u natuurlijk contact opnemen met de praktijkverpleegkundige in het gezondheidscentrum. Voor vragen over medicatie kunt u contact opnemen met de apotheek.

Websites met informatie over COPD: www.longfonds.nlwww.thuisarts.nlwww.apotheek.nl/Thema’s/Astma en COPD.

Gezond gewicht

Eet uw kind gezond? Beweegt het genoeg?

Je hoort er steeds meer over: gezond eten en bewegen is belangrijk voor je gezondheid. En voor kinderen is dat nog belangrijker. Zij moeten een gezond lichaam opbouwen. In onze wijk Ondiep merk je het ook: op scholen, in het buurthuis, op het consultatiebureau;steeds vaker gaat het over gezonde voeding en bewegen. Maar het is makkelijker gezegd dan gedaan. Hoe krijg je het voor elkaar om je kind gezond te laten eten als hij zijn mondje stijf dicht houdt? Of meer te laten bewegen als zij niet voor de computer weg te branden is?

Als u wilt, kunnen we u daarbij helpen.

Gezond gewicht

Eén op de 8 Utrechtse kinderen is te zwaar. In sommige wijken is dat zelfs 1 op de 4 kinderen. Als een kind te zwaar is, kan het later problemen krijgen met de gezondheid: overgewicht, suikerziekte, hartproblemen.Daarom steekt de gemeente Utrecht extra energie in gezond eten en bewegen bij kinderen. Dit heet JOGG (Jongeren Op Gezond gewicht).

Wat is JOGG?

De gemeente kan niet alleen voor elkaar krijgen dat kinderen gezonder gaan leven. Daar heb je hulp bij nodig van scholen, huisartsen, dietisten, buurthuis, consultatiebureaus, sportclubs. Maar ook de woningbouwverenigingen, buurtsupers, bedrijven en enthousiaste bewoners doen mee. Allemaal werken ze samen om er voor te zorgen dat kinderen in de wijk makkelijker kunnen sporten en bewegen en gezonder gaan eten en drinken.
Als u vragen heeft of u kind te zwaar is of hulp wilt bij gezonder eten en meer bewegen: u kunt daarvoor terecht bij uw huisarts of de doktersassistent. Samen kijken we hoe u het beste geholpen kan worden.

Ouderenzorg

Zorgprogramma voor ouderen in onze praktijk

Dit programma richt zich op ouderen die kwetsbaar zijn.

Wanneer ben je kwetsbaar? Kwetsbaarheid bij ouderen komt door te veel problemen bij elkaar. Dit kunnen lichamelijke, geestelijke of sociale problemen zijn. Hierdoor kan de gezondheid achteruit gaan waardoor u minder goed voor zichzelf kan zorgen of in het ziekenhuis opgenomen wordt. Als u ouder wordt merkt u soms dat uw geheugen achteruitgaat en dat horen, zien en lopen minder goed gaan. Misschien voelt u zich eenzaam en zijn er weinig mensen die voor u kunnen zorgen.

Wat dan? Het doel van ons programma is dat wij u sneller en beter kunnen helpen. Samen met u kijken wij wat nodig is om zolang mogelijk gezond te blijven, in een omgeving die u wenst.

Hoe? U blijft gewoon uw huisarts zien, zoals u gewend bent. Daarnaast kunt u vaker bezoek aan huis krijgen van de doktersassistente of praktijkondersteuner Ouderen zorg. Ook kunt u zelf een afspraak maken bij de doktersassistente of praktijkondersteuner als u zich zorgen maakt of hulp nodig heeft. Als er meer hupverleners bij u betrokken zijn, zoals de wijkverpleegkundige, fysiotherapeut of anderen, overleggen zij onderling welke zorg voor u het beste is.

Stoppen met roken

Stoppen met roken

Uw huisarts en uw praktijkondersteuner Mia Roosloot willen u graag steunen in uw plan te stoppen met roken.
Wat heeft u nodig om dit plan te laten slagen? Hoe kunnen wij u daarbij ondersteunen? We nodigen u uit om met ons hier een afspraak over te maken.

Onderstaande teksten zijn van het Trimbos instituut en kunnen uw plan ondersteunen.

Voordelen stoppen met roken

Stoppen met roken is altijd goed voor de gezondheid. Maar er zijn nog veel meer voordelen. Voor de een weegt het ene voordeel zwaarder dan het andere. Voordelen die mensen vaak noemen zijn:

 • je voelt je fitter
 • niet meer in weer en wind buiten hoeven roken
 • het bespaart geld
 • je proeft en ruikt beter
 • het is beter voor mijn gezondheid

Als je stopt met roken is verstandig om je goed voor te bereiden.

Effecten gezondheid stoppen met roken

Stoppen met roken heeft altijd zin, ook voor een korte tijd.
Al na 20 minuten zijn er effecten merkbaar in je lichaam.

 • Na 20 minuten: De bloeddruk en hartslag daalt.
 • Na 24 uur: Je longen beginnen aan de grote schoonmaak. Je hoest waarschijnlijk slijm op. Alle koolmonoxide is al uit je lichaam.
 • Na 48 uur: Alle nicotine is uit je lichaam. Je ruikt en proeft al wat beter.
 • Na 72 uur: Je hebt meer energie. Ademen gaat makkelijker.
 • Na 2-12 weken: De longfunctie en bloedsomloop is verbeterd.
 • Na 1 maand: Je conditie is beter geworden en je beweegt gemakkelijker. Als je een rokershoestje had verdwijnt dit.
 • Na 1 jaar: Je risico op hart- en vaatziekten is inmiddels gehalveerd. Je risico op allerlei andere ziekten neemt de komende jaren steeds verder af.
 • Na 5-15 jaar: Het risico op een beroerte is gelijk aan dat van een niet-roker.
 • Na 10 jaar: Het verhoogde risico op longkanker is gehalveerd en het risico op andere kankersoorten verminderd.
 • Na 15 jaar: Het risico op hart- en vaatziekten is gelijk aan dat van een niet-roker.

Hulp bij stoppen

Er zijn verschillende vormen van hulp mogelijk.
Zo bestaan er nicotinevervangers en medicijnen die je ondersteunen bij het stoppen.
Ook kun je op verschillende manieren begeleiding krijgen.

Als je wilt stoppen met roken is de kans op succes het grootst wanneer je nicotinevervangers of medicijnen gebruikt en daarnaast deskundige begeleiding krijgt.

Vergoeding

Per jaar wordt er 1 programma vergoed vanuit je basisverzekering. Als je aan zo’n programma deelneemt worden de nicotinevervangende middelen en de eventuele ondersteunende medicatie ook vergoed vanuit de basisverzekering. Voor stoppen-met-rokenzorg betaal je wel een (vrijwillig) eigen risico.
In 2015 is het verplicht eigen risico € 375,- per jaar.
Helpt de behandeling niet en wil je het op een andere manier proberen? Dan kan je hiervoor een aanvullende zorgverzekering voor afsluiten.

De meeste zorgverzekeraars geven op hun website aan bij wie je terecht kunt. Zorgverzekeraars hebben hiervoor hun eigen regels. Wil je naar een andere aanbieder van begeleiding, overleg dan met je zorgverzekeraar of de behandeling vergoed wordt.

Vaak vergoeden zorgverzekeraars in de aanvullende verzekeringen behandelingen waarvan niet bekend is of deze werken. Voorbeelden zijn Allen Carr en lasertherapie.

Via het overzicht hieronder kun je opzoeken wat jouw zorgverzekeraar vergoedt:

Zorgverzekeraar Link naar vergoeding Stoppen met Roken 2015
Achmea vergoedingen.zilverenkruis.nl/stoppen-met-roken-zorg
CZ cz.nl/vergoedingen/stoppen-met-roken
De Friesland defriesland.nl/consumenten/vergoedingen/vergoedingen/stoppen-met- rokenprogramma.aspx
IZA iza.nl/Particulieren/vergoedingen/stoppen-met-roken/
Menzis menzis.nl/web/Zorgverzekeraar/Consumenten/Vergoedingen1/Vergoedingen/StoppenMetRoken
OHRA ohra.nl/zorgverzekering/vergoeding/stoppen-met-roken.jsp#watkrijgikvergoeding
ONVZ onvz.nl/zorg.htm?ch=def&id=vergoeding-stoppen-met-roken-2015
Salland salland.nl/zorgverzekering/vergoeding/stoppen-met-roken
Univé unive.nl/zorgverzekering/stoppen-met-roken
VGZ vgz.nl/vergoedingen/stoppen-met-roken
Zorg en Zekerheid zorgenzekerheid.nl/Consumenten/Verzekeren/Vergoedingen/Stoppen-met-roken
Zilveren Kruis zilverenkruis.nl/consumenten/vergoedingen/Pages/stoppen-met-roken
Slaapproblemen

Slaapstraat Utrecht

Onze praktijk werkt met Slaapstraat Utrecht. Slaapstraat Utrecht is een zorgprogramma voor de aanpak van slaapproblemen.

Wanneer uw huisarts slaapproblemen bij u signaleert kunt u samen besluiten deel te nemen aan Slaapstraat Utrecht. De assistente geeft u vervolgens uitleg over wat er van u verwacht wordt in het programma. U verzamelt gedurende één week allerlei informatie over uw slaapgedrag (SlaapMeetweek), waarna u met de huisarts de verzamelde informatie bespreekt en een plan van aanpak opstelt.

Uitleg SlaapMeetweek