Suikerziekte

Diabetes is een ander woord voor suikerziekte.  Dit is een blijvende (chronische) aandoening. Uw lichaam kan het suikergehalte in het bloed niet meer goed regelen. Uw bloedsuiker is te hoog. U kunt meer dorst hebben, en /of vaker moe zijn. De verhoogde bloedsuiker kan in de toekomst leiden tot problemen van hart, bloedvaten, ogen, nieren of voeten.  Dit willen we voorkomen.

Extra aandacht voor suikerziekte (zorgprogramma diabetes)

We hebben voor mensen met diabetes een speciaal programma. Het doel is dat u zich prettig voelt, goede bloedsuiker heeft en problemen voorkomt. U kunt daar zelf veel aan bijdragen. Een gezonde leefstijl helpt enorm:  goede voeding en dagelijks een half uur extra bewegen.

Als de suiker in het bloed verhoogd blijft, worden medicijnen voorgeschreven.  Samen met de gezonde leefstijl helpen de medicijnen om de bloedsuiker te verlagen en problemen te voorkomen.  Ook kunnen andere medicijnen nodig zijn, voor bijvoorbeeld een lagere cholesterol en bloeddruk.

Afspraken

U heeft enkele keren per jaar een afspraak bij de praktijkondersteuner diabetes, Marjo van Dorp, en 1 x per jaar bij uw huisarts.  We bespreken dan hoe het gaat.  We controleren bloed en urine, ogen, voeten, gewicht en bloeddruk. U kunt uw vragen of klachten bespreken. We adviseren om te stoppen met roken en verantwoord alcohol te gebruiken. Jaarlijks wordt u uitgenodigd voor de griepprik.

Samenwerking

We werken samen met de diëtiste, fysiotherapeut en podotherapeut in het Gezondheidscentrum Ondiep. In de buurt wordt er van alles georganiseerd om (samen) te sporten, te wandelen en andere gezellige dingen te doen. Daar kunt u ook gebruik van maken.

Heeft u vragen over het zorgprogramma voor suikerziekte? Bel ons op en maak een (telefonische) afspraak met Marjo van Dorp, praktijkondersteuner diabetes.

Spanning

Gespannen, somber of...

Soms zit je langere tijd niet lekker in je vel. Je kunt dan bijvoorbeeld last hebben van hoofdpijn, een drukkend gevoel op je borst of in je buik, negatief denken of slecht slapen. Het kan ook zijn dat verlies van je werk of oplopende schulden veel spanning geven. Als dit langere tijd duurt en het gaat niet over door op tijd naar bed te gaan, gezond te eten en voldoende te bewegen dan is het goed om te bellen met de dokter. De dokter kan een afspraak voor u maken bij de praktijkondersteuner voor geestelijke gezondheid (POH GGZ), Ruth Lenstra en Willemien Ausems. Samen kijken we wat u kunt doen om zich weer beter te gaan voelen.

Ruth Lenstra & Willemien Aussems

Hart en vaatziekten

Bekende hart- en vaatziekten zijn hartinfarct, beroerte, hartkramp of etalagebenen. Je hebt meer kans op deze ziektes als je een hoge bloeddruk, hoog cholesterol of suikerziekte hebt. Vaak merk je er niets van als je een hoge bloeddruk hebt of een hoog cholesterol. Genoeg reden dus om dit goed te controleren. Daarom hebben wij in onze praktijk een speciaal spreekuur om dit in de gaten te houden.

Op dit speciale spreekuur praten Natascha van den Berg of Lindy Prins met u over een gezonde levensstijl (zoals gezond eten en genoeg bewegen). Met een gezonde levensstijl lukt het vaak om bloeddruk en  cholesterol te verlagen. Mocht dit niet lukken dan bespreken we met u om medicijnen te gaan gebruiken. Met u spreken we af hoe vaak u per jaar op het spreekuur zult komen voor controle.

Het longspreekuur

Astma en COPD zijn blijvende (chronische) longziekten. Als u een van deze ziekten heeft kunt u last hebben van klachten als kortademigheid, hoesten, slijm en piepen.

Astma is een ontsteking van het slijmvlies in de longen.

COPD is een longziekte waarbij uw longen zijn beschadigd en de luchtwegen blijvend vernauwd zijn. Ademen is moeilijker en u heeft minder energie. COPD is een verzamelnaam voor chronische bronchitis (ontsteking van het slijmvlies in de longen) en longemfyseem (kapotte longblaasjes).

De huisarts kan een patiënt met klachten van de luchtwegen doorsturen naar Kim de Vries, de longverpleegkundige van de praktijk. Zij zal u een blaastest laten doen om de longfunctie te bepalen (longfunctietest/spirometrie). Ook zal ze een uitgebreid gesprek met u hebben over de klachten en beperkingen die u heeft en met u praten over mogelijke allergieën en roken. Samen met u maakt de longverpleegkundige een plan voor de behandeling van uw longziekte. Ook zult u jaarlijks een uitnodiging krijgen voor de griepprik.

Ouderenzorg

Zorgprogramma voor ouderen in onze praktijk

Dit programma richt zich op ouderen die kwetsbaar zijn.

Wanneer ben je kwetsbaar? Kwetsbaarheid bij ouderen komt door te veel problemen bij elkaar. Dit kunnen lichamelijke, geestelijke of sociale problemen zijn. Hierdoor kan de gezondheid achteruit gaan waardoor u minder goed voor uzelf kan zorgen of in het ziekenhuis opgenomen wordt. Als u ouder wordt merkt u soms dat uw geheugen achteruitgaat en dat horen, zien en lopen minder goed gaan. Misschien voelt u zich eenzaam en zijn er weinig mensen die voor u kunnen zorgen.

Wat dan? Het doel van ons is dat wij u sneller en beter kunnen helpen. Samen met u kijken wij wat nodig is om zolang mogelijk gezond te blijven, in een omgeving die u wenst.

Hoe? U blijft gewoon uw huisarts zien, zoals u gewend bent. Daarnaast kunt u vaker bezoek aan huis krijgen van de doktersassistente of praktijkondersteuner Ouderenzorg. Ook kunt u zelf een afspraak maken bij de doktersassistente of praktijkondersteuner als u zich zorgen maakt of hulp nodig heeft. Als er meer hupverleners bij u betrokken zijn, zoals de wijkverpleegkundige, fysiotherapeut overleggen zij, samen met u, welke zorg voor u het beste is en stemmen die zorg dan op elkaar af.

Stoppen met roken

Uw huisarts, longverpleegkundige Kim de Vries en praktijkondersteuner Marjo van Dorp willen u graag steunen in uw plan te stoppen met roken.
Wat heeft u nodig om dit plan te laten slagen? Hoe kunnen wij u daarbij ondersteunen? We nodigen u uit om met ons hier een afspraak over te maken.

Er zijn verschillende vormen van begeleiding en hulpmiddelen mogelijk. Zo bestaan er nicotinevervangers en medicijnen die je ondersteunen bij het stoppen.
Als je wilt stoppen met roken is de kans op succes het grootst wanneer je nicotinevervangers of medicijnen gebruikt en daarnaast deskundige begeleiding krijgt.

Per jaar wordt er 1 poging voor stoppen met roken vergoed vanuit je basisverzekering als je ook professionele begeleiding krijgt (inclusief hulpmiddelen). Voor stoppen-met-rokenzorg betaal je geen eigen risico.

 

Slaapproblemen

Slaapstraat Utrecht

Onze praktijk werkt met Slaapstraat Utrecht. Slaapstraat Utrecht is een zorgprogramma voor de aanpak van slaapproblemen.

Wanneer uw huisarts slaapproblemen bij u signaleert kunt u samen besluiten deel te nemen aan Slaapstraat Utrecht. De assistente geeft u vervolgens uitleg over wat er van u verwacht wordt in het programma. U verzamelt gedurende één week allerlei informatie over uw slaapgedrag (SlaapMeetweek), waarna u met de huisarts de verzamelde informatie bespreekt en een plan van aanpak opstelt.

Uitleg SlaapMeetweek