Welkom

In ons gezondheidscentrum Ondiep werken de huisartsen nauw samen met de fysiotherapeut, diëtiste en apotheek. Er zijn ook korte lijnen met het buurtteam Ondiep en de verschillende thuiszorgorganisaties. Door op een zorgvuldige manier met elkaar samen te werken zijn we in staat u zorg op maat te bieden, zodat u de zorg krijgt die bij u past.

Samen met u willen we de beste zorg voor u.

COVID 19

ONZE WERKAFSPRAKEN :

  • Vragen die makkelijk kunnen wachten, stellen we uit. Maar heeft u hulp nodig?, wacht niet!
  • Verwijsbrieven of aanvragen voor onderzoekbriefjes komen per post of mail, dus haal ze alleen op als dit is afgesproken met uw arts.
  • We hebben de mogelijkheid voor e-Consult, hiervoor inloggen via "Mijn dossier"
  • Er is een apart spreekuur voor mensen met klachten die kunnen passen bij COVID-19
  • Er zijn alleen controles voor suikerziekte en longziekte als het nodig is
  • Neem alleen iemand mee naar het spreekuur als u niet alleen kan komen

INFORMATIEVE WEBSITES :

Diverse antwoorden op vragen over de Coronavaccinatie
www.coronavaccinatie.nl.

Algemene medische informatie en adviezen over het coronavirus
www.thuisarts.nl.

Eenvoudige uitleg
corona.steffie.nl.

Sociaal en maatschappelijke informatie vindt u op
www.rijksoverheid.nl.

Uitgebreidere medische- en achtergrondinformatie
www.rivm.nl 

Eenvoudige uitleg over het coronavirus in diverse talen
www.pharos.nl/coronavirus/

Wij zullen als huisartsen een rol gaan spelen bij het vaccineren van een beperkt deel onze patiënten tegen het Coronavirus. Hoe deze rol er exact uit zal gaan zien is nog niet helemaal duidelijk.

We weten nog niet welke patiënten er door de huisarts en welke patiënten er door de GGD zullen worden gevaccineerd.

Vraagt u zich dus af wanneer u gevaccineerd zal worden, dan kunnen we u hier helaas nog geen antwoord op geven.

Voor al uw vragen over het Corona-vaccinatieprogramma kan u het beste kijken op: www.rijksoverheid.nl

Vindt u geen antwoord op uw vraag dan kan u ook bellen met 0800-1351.

Mondkapje

Wij verzoeken u een mondkapje te dragen
  • We verzoeken iedereen in de publieke ruimte van ons gezondheidscentrum om een mondkapje te dragen.

NLEN

 

NL | EN

In ons gezondheidscentrum Ondiep werken de huisartsen nauw samen met de fysiotherapeut, diëtiste en apotheek. Er zijn ook korte lijnen met het buurtteam Ondiep en de verschillende thuiszorgorganisaties. Door op een zorgvuldige manier met elkaar samen te werken zijn we in staat u zorg op maat te bieden, zodat u de zorg krijgt die bij u past.

Samen met u willen we de beste zorg voor u.

In ons gezondheidscentrum Ondiep werken de huisartsen nauw samen met de fysiotherapeut, diëtiste en apotheek. Er zijn ook korte lijnen met het buurtteam Ondiep en de verschillende thuiszorgorganisaties. Door op een zorgvuldige manier met elkaar samen te werken zijn we in staat u zorg op maat te bieden, zodat u de zorg krijgt die bij u past.

Samen met u willen we de beste zorg voor u.

In ons gezondheidscentrum Ondiep werken de huisartsen nauw samen met de fysiotherapeut, diëtiste en apotheek. Er zijn ook korte lijnen met het buurtteam Ondiep en de verschillende thuiszorgorganisaties. Door op een zorgvuldige manier met elkaar samen te werken zijn we in staat u zorg op maat te bieden, zodat u de zorg krijgt die bij u past.

Samen met u willen we de beste zorg voor u.

Onze praktijkfolder...

Bekijk hem online, of download in pdf en bewaar of print...