Welkom

In ons gezondheidscentrum Ondiep werken de huisartsen nauw samen met de fysiotherapeut, diëtiste en apotheek. Er zijn ook korte lijnen met het buurtteam Ondiep en de verschillende thuiszorgorganisaties. Door op een zorgvuldige manier met elkaar samen te werken zijn we in staat u zorg op maat te bieden, zodat u de zorg krijgt die bij u past.

Samen met u willen we de beste zorg voor u.

COVID 19

ONZE WERKAFSPRAKEN :

  • Vragen die makkelijk kunnen wachten, stellen we uit. Maar heeft u hulp nodig?, wacht niet!
  • Verwijsbrieven of aanvragen voor onderzoekbriefjes komen per post of mail, dus haal ze alleen op als dit is afgesproken met uw arts.
  • We hebben de mogelijkheid voor e-Consult, hiervoor inloggen via "Mijn dossier"
  • Er is een apart spreekuur voor mensen met klachten die kunnen passen bij COVID-19
  • Er zijn alleen controles voor suikerziekte en longziekte als het nodig is
  • Neem alleen iemand mee naar het spreekuur als u niet alleen kan komen

INFORMATIEVE WEBSITES :

Diverse antwoorden op vragen over de Coronavaccinatie
www.coronavaccinatie.nl.

Algemene medische informatie en adviezen over het coronavirus
www.thuisarts.nl.

Eenvoudige uitleg
corona.steffie.nl.

Sociaal en maatschappelijke informatie vindt u op
www.rijksoverheid.nl.

Uitgebreidere medische- en achtergrondinformatie
www.rivm.nl 

Eenvoudige uitleg over het coronavirus in diverse talen
www.pharos.nl/coronavirus/

Wij zullen als huisartsen een rol gaan spelen bij het vaccineren van een beperkt deel onze patiënten tegen het Coronavirus. Hoe deze rol er exact uit zal gaan zien is nog niet helemaal duidelijk.

We weten nog niet welke patiënten er door de huisarts en welke patiënten er door de GGD zullen worden gevaccineerd.

Vraagt u zich dus af wanneer u gevaccineerd zal worden, dan kunnen we u hier helaas nog geen antwoord op geven.

Voor al uw vragen over het Corona-vaccinatieprogramma kan u het beste kijken op: www.rijksoverheid.nl

Vindt u geen antwoord op uw vraag dan kan u ook bellen met 0800-1351.

Mondkapje

Wij verzoeken u een mondkapje te dragen
  • We verzoeken iedereen in de publieke ruimte van ons gezondheidscentrum om een mondkapje te dragen.

NLEN

 

NL | EN

Over uw afspraak

Spreekuur

Wij zijn overdag telefonisch en aan de balie bereikbaar van 8:00 - 17:00. Alle spreekuren zijn op afspraak. Wilt u dezelfde dag nog op het spreekuur komen, dan dient u voor 11:00 te bellen.

Wij reserveren 10 minuten voor een consult, er is dan tijd voor één probleem. Heeft u meer tijd nodig, geef dit dan aan bij de assistente. Zij kan dan een dubbele afspraak maken.

De spreekuurtijden zijn van 7:30 – 10:00, 13:30 – 16:00 en van 16:30 – 17:30. Dit laatste spreekuur is vooral voor spoed en voor mensen die door hun werk niet op de andere spreekuren kunnen komen.

Wilt u een uitslag opvragen over eerder onderzoek dan kunt u het beste 's middags bellen, dan is er meer tijd om u rustig te woord te staan.

Visites

Als u om medische redenen niet naar de praktijk kan komen, dan komt een van de artsen bij u thuis. In verband met de planning de visites graag aanvragen vóór 11.00 uur.

Beeldbellen

Heeft u een afspraak met de huisarts om te beeldbellen, neem op het afgesproken tijdstip plaats in onze digitale wachtkamer.

meeting-room.cloud/meeting/gcondiep

Vul je naam in, kies een kleur, controleer beeld en geluid en klik op ga naar de vergadering. Het werkt goed op de meeste smartphones en computers met Google Chrome, Safari en Firefox

Diverse medewerkers...

De doktersassistente

De doktersassistentes hebben verschillende taken. Ze vragen uw klachten uit en plannen zo de afspraken in, herkennen alarmsignalen en geven adviezen over vaak voorkomende klachten. Ook doen zij verschillende medische handelingen, oa: het uitspuiten van oren, het geven van injecties en het verwijderen van hechtingen. Hiernaast houden ze spreekuren voor bijvoorbeeld begeleiding bij afvallen, controle van hoge bloeddruk en vervolgen van mensen met hart en vaatziekten.

Wilt u met een van onze assistentes overleggen over aangevraagd onderzoek of uitslagen van onderzoeken bespreken, dan kunt u het beste in de middag bellen, dan is er meer tijd om hier rustig naar te kijken.

Praktijkondersteuners voor chronische zorg

Marjo van Dorp en Kim de Vries, begeleiden patiënten met suikerziekte, astma en COPD. Daarnaast kunnen ze helpen om te stoppen met roken. Voor ouderen is Elly Huisman als praktijkondersteuner werkzaam. Zij onderzoekt samen met U de mogelijkheden om thuis te blijven wonen en regelt de hulp die daarbij nodig is.

Praktijkondersteuner GGZ

De praktijkondersteuner GGZ (POH-GGZ), Ruth Lenstra, kan op verzoek van de huisarts een patiënt met psychische problemen zien om een beter beeld van de klacht te krijgen, de mogelijk nodige behandeling vast te stellen en verdere begeleiding te verlenen. Onder de verrichtingen van de POH-GGZ vallen consulten, visites en telefonisch consulten. Ook kan de POH-GGZ in overleg met de huisarts bekijken of de patiënt doorverwezen moet worden naar de GGZ.

Physician assistant

Lindy Prins volgt momenteel bij ons haar opleiding tot Physician assistant. Zij ontwikkelt zich tot hulp dokter, heeft een eigen spreekuur en levert laag complexe zorg.

Huisarts in opleiding

In de praktijk werken ook artsen die de huisartsenopleiding volgen. Hij/zij is er voor een jaar en doet zelfstandig spreekuur onder begeleiding van huisartsen Rebecca Houtman, Corine Visser, Wouter Bisseling en Joost Stam. Zij controleren iedere dag wat de huisarts in opleiding allemaal gedaan heeft. De huisarts in opleiding volgt ook 1 dag per week nascholing op de Huisartsenopleiding Utrecht

Inschrijven en uitschrijven...

Inschrijven

Woont u in het werkgebied van ons gezondheidscentrum dan kan u zich als patiënt bij ons inschrijven.

Vul dan deze vragenlijst zo uitgebreid mogelijk in.

U kan een afspraak bij de huisarts maken als wij het volledig ingevulde inschrijfformulier hebben ontvangen. Hou er rekening mee dat het verwerken van het formulier één dag kan duren. Kan de afspraak echt niet wachten? Overleg dan even met de doktersassistente.

Werkgebied

Iedereen die woont binnen postcodegebied 3552, of in een van de volgende straten:

Acaciastraat, Anjelierstraat, Azaleastraat, Balkstraat, Begoniastraat, Blokstraat, Boomgaardlaan, Burgjeslaan, Cornetstraat, Engelen van Pijlsweertstraat, Enthofstraat, Edoornstraat, Harpstraat, Hoveniersstraat, Houtstraat, Huurweerstraat, Kerkweg, Kershoflaan, Kokkenhoflaan, Laan van Engelswier, Lagenoord, Leliestraat, Mimosastraat, Nieuwe Pijlsweerdstraat, Noordse Parklaan, Ondiep-zuidzijde, Oude Pijlsweerdstraat, Plankstraat, Plantage, Polderstraat, Schutstraat, Stroomstraat, Tichelaarslaan, Tiendstraat, Timmerstraat, Tuinbouwstraat, Turfstraat, Violenstraat, Warmoesstraat, Werfsteeg, Zilvergeldstraat.

Uitschrijven

Als u bij ons patiënt bent, maar buiten ons werkgebied gaat wonen, vragen we u een huisarts in die buurt te kiezen. Bij spoed zijn we anders niet op tijd bij u.

Geef aan ons door wie uw nieuwe huisarts wordt, dan zorgen wij dat uw medische dossier beveiligd wordt overgedragen.

Uw gegevens

Beroepsgeheim

We geven in principe geen informatie door aan anderen zonder uw toestemming; alleen wanneer het medisch noodzakelijk is, geven we informatie aan hulpverleners die bij de behandeling betrokken zijn, zonder daarbij om toestemming te vragen.

Privacy-regelement

Het privacyreglement waar Gezondheidscentrum Ondiep zich aan dient te houden is hier te vinden. Onze Functionaris Gegevensbescherming kunt u bereiken via Huisartsen Utrecht Stad: fg@huisartsenutrechtstad.nl.

Medische gegevens

Onze praktijk laat onze/uw medische gegevens bewerken door VIP Calculus. Hierdoor krijgen we inzicht in de zorg die wij U leveren en kunnen we deze zorg verder verbeteren. Daarnaast worden deze gegevens anoniem verwerkt voor wetenschappelijkonderzoek door het Julius Huisartsen Netwerk.

Kosten

Huisarts kosten

Wij rekenen de kosten voor de door ons geleverde zorg direct af met de zorgverzekeraar. Voorwaarde is dat uw zorgverzekeraar en polis-nummer bij ons bekend zijn en dat u bij onze praktijk staat ingeschreven. In alle andere gevallen dient u contant af te rekenen.

Overige kosten

De kosten voor aanvullend onderzoek, zoals bijvoorbeeld radiologisch onderzoek in het ziekenhuis en bloedonderzoek bij Saltro wordt niet altijd vergoed. Ook voor medicatie moet soms wel en soms geen vergoeding betalen. Informeer hiervoor bij uw verzekeraar of de betreffende zorgverlener.

Contact

Voor patiënten:

Post- en bezoekadres: Gezondheidscentrum ondiep
Boerhaaveplein 100 c
3552CT Utrecht

Telefoonnummer: 030 26 22 431

eMail: info@gezondheidscentrumondiep.nl

 

Voor zorg professionals:

Overleglijn: 030 26 20 823
Faxnummer: 030 26 56 519
Zorgmail: gzcondiep@zorgmail.nl

In ons gezondheidscentrum Ondiep werken de huisartsen nauw samen met de fysiotherapeut, diëtiste en apotheek. Er zijn ook korte lijnen met het buurtteam Ondiep en de verschillende thuiszorgorganisaties. Door op een zorgvuldige manier met elkaar samen te werken zijn we in staat u zorg op maat te bieden, zodat u de zorg krijgt die bij u past.

Samen met u willen we de beste zorg voor u.

In ons gezondheidscentrum Ondiep werken de huisartsen nauw samen met de fysiotherapeut, diëtiste en apotheek. Er zijn ook korte lijnen met het buurtteam Ondiep en de verschillende thuiszorgorganisaties. Door op een zorgvuldige manier met elkaar samen te werken zijn we in staat u zorg op maat te bieden, zodat u de zorg krijgt die bij u past.

Samen met u willen we de beste zorg voor u.

In ons gezondheidscentrum Ondiep werken de huisartsen nauw samen met de fysiotherapeut, diëtiste en apotheek. Er zijn ook korte lijnen met het buurtteam Ondiep en de verschillende thuiszorgorganisaties. Door op een zorgvuldige manier met elkaar samen te werken zijn we in staat u zorg op maat te bieden, zodat u de zorg krijgt die bij u past.

Samen met u willen we de beste zorg voor u.

Onze praktijkfolder...

Bekijk hem online, of download in pdf en bewaar of print...