Contact gegevens

Voor patiënten:

Post- en bezoekadres: Gezondheidscentrum ondiep
Boerhaaveplein 100 c
3552CT Utrecht

Telefoonnummer: 030 26 22 431

eMail: info@gezondheidscentrumondiep.nl

Voor zorg professionals:

Overleglijn: 030 26 20 823
Faxnummer: 030 26 56 519
Zorgmail: gzcondiep@zorgmail.nl