Contact gegevens

Voor patiënten:

Post- en bezoekadres: Gezondheidscentrum ondiep
Boerhaaveplein 100 c
3552CT Utrecht

Telefoonnummer: 030 26 22 431

Email: info@gezondheidscentrumondiep.nl

Voor zorgprofessionals:

Overleglijn: 030 26 20 823

Zorgmail: gzcondiep@zorgmail.nl
EDIFACT nummer: 500013607

Per 1 augustus 2023 maken wij geen gebruik meer van de fax als communicatiemiddel. Wij zijn veilig bereikbaar via Zorgmail !!