Welkom

Welkom bij huisartsenpraktijk Ondiep. Op deze website vindt u informatie over onze praktijk. We werken in ons gezondheidscentrum samen met de fysiotherapeut, diëtiste en apotheek. Er zijn ook korte lijnen met het buurtteam Ondiep en de verschillende thuiszorgorganisaties. Door op een zorgvuldige manier met elkaar samen te werken zijn we in staat u zorg op maat te bieden, zodat u de zorg krijgt die bij u past.

Samen met u willen we de beste zorg voor u.

Pensioen Niek en Anneke
Beste patiënten

Het is nog steeds het plan om van jullie, patiënten en mensen met wie we hebben samengewerkt, afscheid te nemen. We zijn druk bezig met de muurschildering. We hopen dat het lukt en we ons afscheid samen met de onthulling daarvan kunnen vieren.

We houden jullie op de hoogte.

Hartelijke groet

Anneke Kramer en Niek de Grunt

Twijfel je over je covid-vaccinatie....

Of het nou om je eerste prik gaat of je booster, er is niets mis met twijfelen. Om je te helpen bij je beslissing, is er een website in het leven geroepen met diverse links naar betrouwbare informatie. Hopelijk helpt dit jou bij vragen en zorgen die je hebt. Kijk op: overvaccineren.nl !!

Of heeft u twijfels over het wel of niet nemen van een corona-vaccinatie en wil u het graag eens bespreken met een van de assistentes of dokters, bel of mail ons gerust. We bespreken graag uw twijfels en/of vragen.

Covid-19

Onze werkafspraken :

  • Verwijsbrieven of aanvragen voor onderzoekbriefjes, het liefst per post of mail, dus haal ze alleen op als dit is afgesproken met uw arts.
  • We hebben de mogelijkheid voor e-Consult, hiervoor inloggen via "Mijn dossier"
  • Er is een apart spreekuur voor mensen met klachten die kunnen passen bij COVID-19
  • Er zijn alleen controles voor suikerziekte en longziekte als het nodig is
  • Neem alleen iemand mee naar het spreekuur als u niet alleen kan komen

Informatieve websites :

Diverse antwoorden op vragen over de Coronavaccinatie
overvaccineren.nl

Algemene medische informatie en adviezen over het coronavirus
www.thuisarts.nl.

Eenvoudige uitleg
corona.steffie.nl.

Sociaal en maatschappelijke informatie vindt u op
www.rijksoverheid.nl.

Uitgebreidere medische- en achtergrondinformatie
www.rivm.nl 

Eenvoudige uitleg over het coronavirus in diverse talen
www.pharos.nl/coronavirus/

CoronaCheck :

U hoort momenteel via de media berichten over problemen met de registratie van coronavaccinaties.

Per 1 juli presenteert de rijksoverheid de CoronaCheck, u kan dan via een app of een website een bewijs van vaccinatie verkrijgen.

Ook bewijzen van een negatieve coronatest via de GGD zijn straks zo terug te vinden.

Heeft u uw vaccinatie van de huisarts gekregen en kan u deze straks niet terugvinden? Laat het ons dan weten, liefst via email: info@gezondheidscentrumondiep.nl.

Voor meer achtergrondinformatie: https://www.rijksoverheid.nl/

Coronavaccinaties :

Wij spelen als huisartsen momenteel geen rol bij de booster-vaccinatie-campagne tegen het coronavirus. Wel staan we achter het advies aan eenieder van 12 jaar en ouder om zich te laten vaccineren tegen het coronavirus.

We treffen in onze spreekkamers nog veel twijfel over het wel of niet nemen van een vaccinatie. Veel mensen hebben nog vragen of onzekerheden.

Schroom niet om met ons een afspraak te maken, telefonisch of op het spreekuur, om je twijfels, vragen of onzekerheden hierover te bespreken.

Sterkte in deze bijzondere tijd. Pas goed op uzelf en op elkaar!

Het team van Gezondheidscentrum Ondiep

Mondkapje

Wij verzoeken u een mondkapje te dragen

Het dragen van een mondkapje is verplicht bij koorts, hoesten en verkoudheid.

In alle andere gevallen is het dragen van een mondkapje uw eigen keuze.

ONZE PRAKTIJKFOLDER

Bekijk hem online, of download in pdf en bewaar of print...

BEELDBELLEN

Heeft u een afspraak met de huisarts om te beeldbellen, neem op het afgesproken tijdstip plaats in onze digitale wachtkamer.

meeting-room.cloud/meeting/gcondiep

Vul je naam in, kies een kleur, controleer beeld en geluid en klik op ga naar de vergadering. Het werkt goed op de meeste smartphones en computers met Google Chrome, Safari en Firefox.

Grip op je zorg en het Landelijk schakelpunt

Goede, veilige en snelle zorg – dat willen we allemaal als we het nodig hebben. Of we nu chronisch ziek zijn, of na een ongelukje op de huisartsenpost komen. Die goede, veilige en snelle zorg begint met informatie, informatie over onze gezondheid op dat moment. Want dat kunnen niet alle zorgverleners weten. Gelukkig kunnen wij belangrijke gegevens over uw gezondheid delen met uw behandelaren via het Landelijks schakelpunt. Maar alléén als het nodig is. En alleen als U daar toestemming voor heeft gegeven aan ons.

Laat uw huisarts weten of u andere zorgverleners veilig toegang geeft tot uw dossier via het Landelijk schakelpunt, of regel het zelf op: volgjezorg.nl