Welkom

In ons gezondheidscentrum Ondiep werken de huisartsen nauw samen met de fysiotherapeut, diëtiste en apotheek. Er zijn ook korte lijnen met het buurtteam Ondiep en de verschillende thuiszorgorganisaties. Door op een zorgvuldige manier met elkaar samen te werken zijn we in staat u zorg op maat te bieden, zodat u de zorg krijgt die bij u past.

Samen met u willen we de beste zorg voor u.

COVID 19

We zien momenteel weer een toename van de hoeveelheid patiënten met een Coronavirus besmetting. Dit is in Nederland het geval, maar ook bij ons in de praktijk. We willen het risico op verspreiding van het coronavirus tussen patiënten onderling en via medewerkers van de praktijk zo klein mogelijk maken. Om dit te bereiken hebben we werkafspraken gemaakt.

Dit zijn de nieuwe werkafspraken :

  • Vragen die makkelijk kunnen wachten, stellen we uit. Maar heeft u hulp nodig?, wacht niet!
  • Maak als het kan gebruik van de telefoon en email
  • Haal geen verwijsbrieven of laboratoriumbriefjes op, tenzij dit is afgesproken met uw arts.
  • We hebben de mogelijkheid voor e-Consult, hiervoor inloggen via "Mijn dossier"
  • Er is een apart spreekuur voor mensen met ernstige hoestklachten en verkoudheid
  • Er zijn alleen controles voor suikerziekte en longziekte als het nodig is
  • Neem alleen iemand mee naar het spreekuur als u niet alleen kan komen

Voor algemene medische vragen en adviezen aangaande het coronavirus verwijzen wij u naar www.thuisarts.nl

Sociaal en maatschappelijke informatie vindt u op www.rijksoverheid.nl

Wilt u uitgebreidere medische achtergrondinformatie, kijk dan op www.rivm.nl of bel met 0800-1351

Sterkte in deze bijzondere tijd. Pas goed op uzelf en op elkaar!

Het team van Gezondheidscentrum Ondiep.

Mondkapje

Wij verzoeken u een mondkapje te dragen
  • We verzoeken iedereen in de publieke ruimte van ons gezondheidscentrum om een mondkapje te dragen.

De griep- en pneumokokkenvaccinatie

Ook dit jaar vindt in oktober de jaarlijkse griepvaccinatie ronde plaats. Nieuw is dat er tegenwordig ook een pneumokokkenvaccinatie ronde is. Deze wordt aangeboden aan volwassenen geboren vanaf 1941 tot en met 1947.

Voor beide geldt dat u automatische een uitnodiging thuisbezorgd krijgt wanneer u hiervoor in aanmerking komt. Heeft u geen uitnodiging gehad maar wel het vermoeden dat u er voor in aanmerking komt, neem dan contact op met een van onze assistentes.

We hebben de vaccinaties ingepland op 2 dagen:

14 oktober : patiënten met alléén een uitnodiging voor de griepvaccinatie.
16 oktober : patiënten met een uitnodiging voor de pneumokokkenvaccinatie met of zonder uitnodiging voor de griepvaccinatie.

Kijk voor meer informatie op Thuisarts.nl onder pneumokokkenvaccinatie of griepprik.

BEELDBELLEN

Heeft u een afspraak met de huisarts om te beeldbellen, neem op het afgesproken tijdstip plaats in onze digitale wachtkamer.

meeting-room.cloud/meeting/gcondiep

Vul je naam in, kies een kleur, controleer beeld en geluid en klik op ga naar de vergadering. Het werkt goed op de meeste smartphones en computers met Google Chrome, Safari en Firefox.

Grip op je zorg en het Landelijk schakelpunt

Goede, veilige en snelle zorg – dat willen we allemaal als we het nodig hebben. Of we nu chronisch ziek zijn, of na een ongelukje op de huisartsenpost komen. Die goede, veilige en snelle zorg begint met informatie, informatie over onze gezondheid op dat moment. Want dat kunnen niet alle zorgverleners weten. Gelukkig kunnen wij belangrijke gegevens over uw gezondheid delen met uw behandelaren via het Landelijks schakelpunt. Maar alléén als het nodig is. En alleen als U daar toestemming voor heeft gegeven aan ons.

Laat uw huisarts weten of u andere zorgverleners veilig toegang geeft tot uw dossier via het Landelijk schakelpunt, of regel het zelf op: volgjezorg.nl