Op dinsdag 28 maart is onze praktijk vanaf 11:30 gesloten !!

Vanwege een nascholing, die we met het hele team zullen volgen, zijn we op dinsdag 28 maart vanaf 11:30 alleen bereikbaar voor spoed.

Huisartsenpraktijk 'De dame' neemt die dag de spoedzorg van ons over.

We hopen op uw begrip.

Dank,
het team van gezondheidscentrum Ondiep!

Welkom

Welkom bij huisartsenpraktijk Ondiep. Op deze website vindt u informatie over onze praktijk. We werken in ons gezondheidscentrum samen met de fysiotherapeut, diëtiste en apotheek. Er zijn ook korte lijnen met het buurtteam Ondiep en de verschillende thuiszorgorganisaties. Door op een zorgvuldige manier met elkaar samen te werken zijn we in staat u zorg op maat te bieden, zodat u de zorg krijgt die bij u past.

Samen met u willen we de beste zorg voor u.

ONVERGETELIJK AFSCHEID !

Beste mensen,

Dank voor jullie lieve woorden, mooie kaarten, leuke cadeaus en gulle giften. We hebben genoten van ons afscheid en zijn heel blij met de gouden domtoren van de gemeente Utrecht.

Tot ziens, Anneke Kramer en Niek de Grunt

Griepvaccinatie en de prik tegen pneumokokken

Het griepseizoen staat weer voor de deur, daarom organiseren wij op 10 november onze jaarlijkse griepvaccinatie dag. Op deze dag zetten we ook prikken tegen pneumokokken bij de leeftijdgroep die hiervoor in aanmerking komt.

Mocht u in aanmerking komen voor één van beide vaccinaties, dan ontvang u van ons in oktober een uitnodiging met een tijdstip dat u langs kan komen.

Covid-19 vaccinaties

Landelijk zijn de GGD's weer begonnen met een herhaalprik tegen het corona-virus. Als praktijk spelen wij een kleine rol bij deze vaccinatieronde.

Wij vaccineren alleen een zeer beperkte groep patiënten, namelijk de personen voor wie het niet mogelijk is om het huis te verlaten zonder medische hulp.

Alle overige personen worden door de GGD gevaccineerd.

Covid-19

Onze werkafspraken :

  • Verwijsbrieven of aanvragen voor onderzoekbriefjes, het liefst per post of mail, dus haal ze alleen op als dit is afgesproken met uw arts.
  • We hebben de mogelijkheid voor e-Consult, hiervoor inloggen via "Mijn dossier"
  • Er is een apart spreekuur voor mensen met klachten die kunnen passen bij COVID-19
  • Er zijn alleen controles voor suikerziekte en longziekte als het nodig is
  • Neem alleen iemand mee naar het spreekuur als u niet alleen kan komen

Informatieve websites :

Diverse antwoorden op vragen over de Coronavaccinatie
overvaccineren.nl

Algemene medische informatie en adviezen over het coronavirus
www.thuisarts.nl.

Eenvoudige uitleg
corona.steffie.nl.

Sociaal en maatschappelijke informatie vindt u op
www.rijksoverheid.nl.

Uitgebreidere medische- en achtergrondinformatie
www.rivm.nl 

Eenvoudige uitleg over het coronavirus in diverse talen
www.pharos.nl/coronavirus/

CoronaCheck :

U hoort momenteel via de media berichten over problemen met de registratie van coronavaccinaties.

Per 1 juli presenteert de rijksoverheid de CoronaCheck, u kan dan via een app of een website een bewijs van vaccinatie verkrijgen.

Ook bewijzen van een negatieve coronatest via de GGD zijn straks zo terug te vinden.

Heeft u uw vaccinatie van de huisarts gekregen en kan u deze straks niet terugvinden? Laat het ons dan weten, liefst via email: info@gezondheidscentrumondiep.nl.

Voor meer achtergrondinformatie: https://www.rijksoverheid.nl/

Coronavaccinaties :

Wij spelen als huisartsen momenteel geen rol bij de booster-vaccinatie-campagne tegen het coronavirus. Wel staan we achter het advies aan eenieder van 12 jaar en ouder om zich te laten vaccineren tegen het coronavirus.

We treffen in onze spreekkamers nog veel twijfel over het wel of niet nemen van een vaccinatie. Veel mensen hebben nog vragen of onzekerheden.

Schroom niet om met ons een afspraak te maken, telefonisch of op het spreekuur, om je twijfels, vragen of onzekerheden hierover te bespreken.

Sterkte in deze bijzondere tijd. Pas goed op uzelf en op elkaar!

Het team van Gezondheidscentrum Ondiep

Mondkapje

Wij verzoeken u een mondkapje te dragen

Het dragen van een mondkapje is verplicht bij koorts, hoesten en verkoudheid.

In alle andere gevallen is het dragen van een mondkapje uw eigen keuze.

ONZE PRAKTIJKFOLDER

Bekijk hem online, of download in pdf en bewaar of print...

BEELDBELLEN

Heeft u een afspraak met de huisarts om te beeldbellen, neem op het afgesproken tijdstip plaats in onze digitale wachtkamer.

meeting-room.cloud/meeting/gcondiep

Vul je naam in, kies een kleur, controleer beeld en geluid en klik op ga naar de vergadering. Het werkt goed op de meeste smartphones en computers met Google Chrome, Safari en Firefox.

Grip op je zorg en het Landelijk schakelpunt

Goede, veilige en snelle zorg – dat willen we allemaal als we het nodig hebben. Of we nu chronisch ziek zijn, of na een ongelukje op de huisartsenpost komen. Die goede, veilige en snelle zorg begint met informatie, informatie over onze gezondheid op dat moment. Want dat kunnen niet alle zorgverleners weten. Gelukkig kunnen wij belangrijke gegevens over uw gezondheid delen met uw behandelaren via het Landelijks schakelpunt. Maar alléén als het nodig is. En alleen als U daar toestemming voor heeft gegeven aan ons.

Laat uw huisarts weten of u andere zorgverleners veilig toegang geeft tot uw dossier via het Landelijk schakelpunt, of regel het zelf op: volgjezorg.nl