Welkom

Welkom bij huisartsenpraktijk Ondiep. Op deze website vindt u informatie over onze praktijk. We werken in ons gezondheidscentrum samen met de fysiotherapeut, diëtiste en apotheek. Er zijn ook korte lijnen met het buurtteam Ondiep en de verschillende thuiszorgorganisaties. Door op een zorgvuldige manier met elkaar samen te werken zijn we in staat u zorg op maat te bieden, zodat u de zorg krijgt die bij u past.

Samen met u willen we de beste zorg voor u.

BINNENKORT PENSIOEN...

Pensioen Niek en Anneke

Uitnodiging afscheid...

Griepprik en prik tegen pneumokokken

Op woensdag 3 november organiseren we onze jaarlijkse griepprik dag. Net als vorig jaar wordt op dezelfde dag de prik tegen pneumokokken gegeven aan de leeftijdsgroep die hiervoor in aanmerking komt.

  • U ontvangt 2 weken van te voren een uitnodiging met het tijdstip dat u welkom bent.
  • Neem de uitnodiging(en) mee naar de afspraak.
  • Houd rekening met kleding waarbij makkelijk de bovenarm bloot kan worden gemaakt.
  • Klik op de link voor meer informatie over de griepprik of de Prik tegen pneumokokken.

Griepprik voor extra groepen

De griepprik wordt jaarlijksaangeboden aan mensen van 60 jaar en ouder en aan mensen die om medische redenen extra risico lopen om ernstig ziek te worden door het griepvirus. De Gezondheidsraad adviseert de doelgroep voor de griepprik uit te breiden met enkele specifieke groepen, zoals zwangere vrouwen en mensen met ernstig overgewicht. Behoort u bij één van de groepen, neem dan tussen 1 oktober en 1 november contact met ons op. Er wordt voor deze groepen een extra prikmoment gepland na de reguliere griepprik datum.

Covid-19

Onze werkafspraken :

  • Verwijsbrieven of aanvragen voor onderzoekbriefjes, het liefst per post of mail, dus haal ze alleen op als dit is afgesproken met uw arts.
  • We hebben de mogelijkheid voor e-Consult, hiervoor inloggen via "Mijn dossier"
  • Er is een apart spreekuur voor mensen met klachten die kunnen passen bij COVID-19
  • Er zijn alleen controles voor suikerziekte en longziekte als het nodig is
  • Neem alleen iemand mee naar het spreekuur als u niet alleen kan komen

Informatieve websites :

Diverse antwoorden op vragen over de Coronavaccinatie
www.coronavaccinatie.nl.

Algemene medische informatie en adviezen over het coronavirus
www.thuisarts.nl.

Eenvoudige uitleg
corona.steffie.nl.

Sociaal en maatschappelijke informatie vindt u op
www.rijksoverheid.nl.

Uitgebreidere medische- en achtergrondinformatie
www.rivm.nl 

Eenvoudige uitleg over het coronavirus in diverse talen
www.pharos.nl/coronavirus/

CoronaCheck :

U hoort momenteel via de media berichten over problemen met de registratie van coronavaccinaties.

Per 1 juli presenteert de rijksoverheid de CoronaCheck, u kan dan via een app of een website een bewijs van vaccinatie verkrijgen.

Ook bewijzen van een negatieve coronatest via de GGD zijn straks zo terug te vinden.

Heeft u uw vaccinatie van de huisarts gekregen en kan u deze straks niet terugvinden? Laat het ons dan weten, liefst via email: info@gezondheidscentrumondiep.nl.

Voor meer achtergrondinformatie: https://www.rijksoverheid.nl/

Coronavaccinaties :

Wij spelen als huisartsen een rol bij het vaccineren tegen corona. Wij vaccineren onze patiënten van 60 tot en met 64 jaar met het AstraZeneca vaccin. Momenteel staan alle afspraken voor de 2de prik ingepland. Bent u tussen de 60 jaar en 64 jaar en hebben wij u nog niet benaderd voor een vaccinatie, neem dan contact met ons op.

Daarnaast prikken we ouderen thuis die niet in staat zijn om naar een centrale GGD locatie te gaan, valt u in deze groep en bent u nog niet benaderd, neem dan contact met ons op.

Tot slot hebben wij uitnodigingen naar patiënten van 18 tot en met 59 jaar mét een medische indicatie voor een vaccinatie verstuurd om zich bij de GGD te laten vaccineren.

De overige Patiënten worden door de GGD uitgenodigd om een afspraak te maken voor vaccinatie.

Voor al uw vragen over het coronavaccinatieprogramma kunt u het beste kijken op: www.rijksoverheid.nl

Blijft uw vraag onbeantwoord, dan kunt u ook bellen met 0800-1351.

Sterkte in deze bijzondere tijd. Pas goed op uzelf en op elkaar!

Het team van Gezondheidscentrum Ondiep

Mondkapje

Wij verzoeken u een mondkapje te dragen
  • We verzoeken iedereen in de publieke ruimte van ons gezondheidscentrum om een mondkapje te dragen.

ONZE PRAKTIJKFOLDER

Bekijk hem online, of download in pdf en bewaar of print...

BEELDBELLEN

Heeft u een afspraak met de huisarts om te beeldbellen, neem op het afgesproken tijdstip plaats in onze digitale wachtkamer.

meeting-room.cloud/meeting/gcondiep

Vul je naam in, kies een kleur, controleer beeld en geluid en klik op ga naar de vergadering. Het werkt goed op de meeste smartphones en computers met Google Chrome, Safari en Firefox.

Grip op je zorg en het Landelijk schakelpunt

Goede, veilige en snelle zorg – dat willen we allemaal als we het nodig hebben. Of we nu chronisch ziek zijn, of na een ongelukje op de huisartsenpost komen. Die goede, veilige en snelle zorg begint met informatie, informatie over onze gezondheid op dat moment. Want dat kunnen niet alle zorgverleners weten. Gelukkig kunnen wij belangrijke gegevens over uw gezondheid delen met uw behandelaren via het Landelijks schakelpunt. Maar alléén als het nodig is. En alleen als U daar toestemming voor heeft gegeven aan ons.

Laat uw huisarts weten of u andere zorgverleners veilig toegang geeft tot uw dossier via het Landelijk schakelpunt, of regel het zelf op: volgjezorg.nl