Welkom

In ons gezondheidscentrum Ondiep werken de huisartsen nauw samen met de fysiotherapeut, diëtiste en apotheek. Er zijn ook korte lijnen met het buurtteam Ondiep en de verschillende thuiszorgorganisaties. Door op een zorgvuldige manier met elkaar samen te werken zijn we in staat u zorg op maat te bieden, zodat u de zorg krijgt die bij u past.

Samen met u willen we de beste zorg voor u.

COVID 19

ONZE WERKAFSPRAKEN :

  • Vragen die makkelijk kunnen wachten, stellen we uit. Maar heeft u hulp nodig?, wacht niet!
  • Verwijsbrieven of aanvragen voor onderzoekbriefjes komen per post of mail, dus haal ze alleen op als dit is afgesproken met uw arts.
  • We hebben de mogelijkheid voor e-Consult, hiervoor inloggen via "Mijn dossier"
  • Er is een apart spreekuur voor mensen met klachten die kunnen passen bij COVID-19
  • Er zijn alleen controles voor suikerziekte en longziekte als het nodig is
  • Neem alleen iemand mee naar het spreekuur als u niet alleen kan komen

INFORMATIEVE WEBSITES :

Diverse antwoorden op vragen over de Coronavaccinatie
www.coronavaccinatie.nl.

Algemene medische informatie en adviezen over het coronavirus
www.thuisarts.nl.

Eenvoudige uitleg
corona.steffie.nl.

Sociaal en maatschappelijke informatie vindt u op
www.rijksoverheid.nl.

Uitgebreidere medische- en achtergrondinformatie
www.rivm.nl 

Eenvoudige uitleg over het coronavirus in diverse talen
www.pharos.nl/coronavirus/

CORONAVACCINATIE :

Wij zullen als huisartsen een rol gaan spelen bij het vaccineren van een deel van onze patiënten tegen het Coronavirus. Hoe deze rol er exact uit ziet is nog niet helemaal duidelijk en wisselt afhankelijk van de beschikbaarheid van de verschillende vaccins.

In de week van 25 januari versturen wij de uitnodigingen voor alle patiënten van 90 jaar en ouder om zich te laten vaccineren bij de GGD. Lukt het niet om vervoer naar de GGD vaccinatielocatie te organiseren, dan zullen wij u in een later stadium thuis vaccineren. Wanneer dit zal zijn is vooralsnog nog onbekend.

Voor de overige  patiënten weten we nog niet welke patiënten er door de huisarts en welke patiënten er door de GGD zullen worden gevaccineerd. 

Vraagt u zich dus af wanneer u gevaccineerd zal worden, dan kunnen we u daar helaas nog geen antwoord op geven.

Voor al uw vragen over het Corona-vaccinatieprogramma kan u het beste kijken op: www.rijksoverheid.nl

Vindt u geen antwoord op uw vraag dan kan u ook bellen met 0800-1351.

Sterkte in deze bijzondere tijd. Pas goed op uzelf en op elkaar!

Het team van Gezondheidscentrum Ondiep

Mondkapje

Wij verzoeken u een mondkapje te dragen
  • We verzoeken iedereen in de publieke ruimte van ons gezondheidscentrum om een mondkapje te dragen.

ONZE PRAKTIJKFOLDER

Bekijk hem online, of download in pdf en bewaar of print...

MONDKAPJES PLICHT

Vanaf 1 december geldt een verplichting voor het dragen van een mondkapje in openbare binnenruimten, zoals bijvoorbeeld winkels, scholen of in het OV.

Er zijn echter mensen die vanwege hun gezondheid niet in staat zijn om een mondkapje te dragen. Voor deze mensen gelden andere regels. Meer informatie hierover is te lezen op:  www.vilans.nl.

 

BEELDBELLEN

Heeft u een afspraak met de huisarts om te beeldbellen, neem op het afgesproken tijdstip plaats in onze digitale wachtkamer.

meeting-room.cloud/meeting/gcondiep

Vul je naam in, kies een kleur, controleer beeld en geluid en klik op ga naar de vergadering. Het werkt goed op de meeste smartphones en computers met Google Chrome, Safari en Firefox.

Grip op je zorg en het Landelijk schakelpunt

Goede, veilige en snelle zorg – dat willen we allemaal als we het nodig hebben. Of we nu chronisch ziek zijn, of na een ongelukje op de huisartsenpost komen. Die goede, veilige en snelle zorg begint met informatie, informatie over onze gezondheid op dat moment. Want dat kunnen niet alle zorgverleners weten. Gelukkig kunnen wij belangrijke gegevens over uw gezondheid delen met uw behandelaren via het Landelijks schakelpunt. Maar alléén als het nodig is. En alleen als U daar toestemming voor heeft gegeven aan ons.

Laat uw huisarts weten of u andere zorgverleners veilig toegang geeft tot uw dossier via het Landelijk schakelpunt, of regel het zelf op: volgjezorg.nl