Welkom

Welkom bij huisartsenpraktijk Ondiep. Op deze website vindt u informatie over onze praktijk. We werken in ons gezondheidscentrum samen met de fysiotherapeut, diëtiste en apotheek. Er zijn ook korte lijnen met het buurtteam Ondiep en de verschillende thuiszorgorganisaties. Door op een zorgvuldige manier met elkaar samen te werken zijn we in staat u zorg op maat te bieden, zodat u de zorg krijgt die bij u past.

Samen met u willen we de beste zorg voor u.

Afscheid Niek de Grunt en Anneke Kramer

Helaas kunnen we het geplande afscheid van Niek de Grunt en Anneke Kramer niet door laten gaan.

Door de nieuwe lockdown maatregelen is ook het verzette afscheid van 10 december afgeblazen. We weten helaas niet welke mogelijkheden we de komende tijd tot onze beschikking hebben om op een mooie manier afscheid te kunnen nemen. We willen een afscheid uiteraard veilig kunnen organiseren. Zodra we meer informatie hebben laten we het u via onze website weten.

MET PENSIOEN...

Pensioen Niek en Anneke

Druk op de gezondheidszorg...

Wij merken dat deze herfstperiode de zorgvraag net als voorgaande jaren hoger is dan in andere seizoenen. Door de huidige covid-19 pandemie zitten wij helaas soms ook met enige personele krapte. Hierdoor kan de wachttijd aan de telefoon soms wat langer zijn dan u zou willen. Over het algemeen is de wachttijd in de middag een stuk korter dan in de ochtend. Hiervoor onze excuses en we hopen op uw begrip.

Griepprik voor extra groepen

De griepprik wordt jaarlijksaangeboden aan mensen van 60 jaar en ouder en aan mensen die om medische redenen extra risico lopen om ernstig ziek te worden door het griepvirus. De Gezondheidsraad adviseert de doelgroep voor de griepprik uit te breiden met enkele specifieke groepen, zoals zwangere vrouwen en mensen met ernstig overgewicht. Behoort u bij één van de groepen, neem dan tussen 1 oktober en 1 november contact met ons op. Er wordt voor deze groepen een extra prikmoment gepland na de reguliere griepprik datum.

Covid-19

Onze werkafspraken :

  • Verwijsbrieven of aanvragen voor onderzoekbriefjes, het liefst per post of mail, dus haal ze alleen op als dit is afgesproken met uw arts.
  • We hebben de mogelijkheid voor e-Consult, hiervoor inloggen via "Mijn dossier"
  • Er is een apart spreekuur voor mensen met klachten die kunnen passen bij COVID-19
  • Er zijn alleen controles voor suikerziekte en longziekte als het nodig is
  • Neem alleen iemand mee naar het spreekuur als u niet alleen kan komen

Informatieve websites :

Diverse antwoorden op vragen over de Coronavaccinatie
www.coronavaccinatie.nl.

Algemene medische informatie en adviezen over het coronavirus
www.thuisarts.nl.

Eenvoudige uitleg
corona.steffie.nl.

Sociaal en maatschappelijke informatie vindt u op
www.rijksoverheid.nl.

Uitgebreidere medische- en achtergrondinformatie
www.rivm.nl 

Eenvoudige uitleg over het coronavirus in diverse talen
www.pharos.nl/coronavirus/

CoronaCheck :

U hoort momenteel via de media berichten over problemen met de registratie van coronavaccinaties.

Per 1 juli presenteert de rijksoverheid de CoronaCheck, u kan dan via een app of een website een bewijs van vaccinatie verkrijgen.

Ook bewijzen van een negatieve coronatest via de GGD zijn straks zo terug te vinden.

Heeft u uw vaccinatie van de huisarts gekregen en kan u deze straks niet terugvinden? Laat het ons dan weten, liefst via email: info@gezondheidscentrumondiep.nl.

Voor meer achtergrondinformatie: https://www.rijksoverheid.nl/

Coronavaccinaties :

Wij spelen als huisartsen momenteel geen rol bij de booster-vaccinatie-campagne tegen het coronavirus. Wel staan we achter het advies aan eenieder van 12 jaar en ouder om zich te laten vaccineren tegen het coronavirus.

We treffen in onze spreekkamers nog veel twijfel over het wel of niet nemen van een vaccinatie. Veel mensen hebben nog vragen of onzekerheden.

Schroom niet om met ons een afspraak te maken, telefonisch of op het spreekuur, om je twijfels, vragen of onzekerheden hierover te bespreken.

Sterkte in deze bijzondere tijd. Pas goed op uzelf en op elkaar!

Het team van Gezondheidscentrum Ondiep

Mondkapje

Wij verzoeken u een mondkapje te dragen
  • We verzoeken iedereen in de publieke ruimte van ons gezondheidscentrum om een mondkapje te dragen.

ONZE PRAKTIJKFOLDER

Bekijk hem online, of download in pdf en bewaar of print...

BEELDBELLEN

Heeft u een afspraak met de huisarts om te beeldbellen, neem op het afgesproken tijdstip plaats in onze digitale wachtkamer.

meeting-room.cloud/meeting/gcondiep

Vul je naam in, kies een kleur, controleer beeld en geluid en klik op ga naar de vergadering. Het werkt goed op de meeste smartphones en computers met Google Chrome, Safari en Firefox.

Grip op je zorg en het Landelijk schakelpunt

Goede, veilige en snelle zorg – dat willen we allemaal als we het nodig hebben. Of we nu chronisch ziek zijn, of na een ongelukje op de huisartsenpost komen. Die goede, veilige en snelle zorg begint met informatie, informatie over onze gezondheid op dat moment. Want dat kunnen niet alle zorgverleners weten. Gelukkig kunnen wij belangrijke gegevens over uw gezondheid delen met uw behandelaren via het Landelijks schakelpunt. Maar alléén als het nodig is. En alleen als U daar toestemming voor heeft gegeven aan ons.

Laat uw huisarts weten of u andere zorgverleners veilig toegang geeft tot uw dossier via het Landelijk schakelpunt, of regel het zelf op: volgjezorg.nl